FACEBOOK...
MENU...
Jerzy SADECKI

Odpowiem jako dziennikarz: dla reportera prawda jest busolą, która nie pozwala nam zboczyć na drogę fikcji. Jest warunkiem rzetelnego, niezafałszowanego i bezstronnego opisu świata w całym jego bogactwie i różnorodności , bez uproszczeń. Niestety , część współczesnych mediów zagubiła tę busolę.

Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego