FACEBOOK...
MENU...
Kategoria: POSTAĆ
Małgorzata Chmielewska została nagrodzona w kategorii „Postać”. Prezeska Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” od wielu lat pomaga ludziom wykluczonym w powrocie do społeczności, m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy i wspieranie w rozwiązywaniu życiowych problemów oraz nawiązywaniu normalnych międzyludzkich relacji. Stworzyła i prowadzi domy dla bezdomnych, dla chorych, dla samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. W swoich działaniach i artykułach podkreśla znaczenie ekonomii społecznej. Z troską wyraża się o osobach wykluczanych i marginalizowanych. Powołała specjalne manufaktury, w których pracują osoby bezdomne i chore. Odważnym czynem i słowem staje zawsze po stronie słabszych, krzywdzonych, potrzebujących. Nie zawahała się tego zrobić także podczas ostatniego kryzysu uchodźczego na granicy Polski (Unii Europejskiej) z Białorusią. 
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Centrum Żydowskie w Oświęcimiu