FACEBOOK...
MENU...
Krwawa grabież. Ekonomiczny wymiar ludobójstw.
Podczas dwudniowego seminarium inaugurującego cykl "Komparatystycznych studiów nad ludobójstwem", jego uczestnicy dyskutowali o różnych wymiarach grabieży podczas zbrodni ludobójstwa. Grabież nie jest źródłem ludobójstwa, ale jest motywem, który czasami przesądza o tym, że wielu ludzi gotowych jest zaangażować się w zbrodnie.

Prelegenci:
dr hab. Lech Nijakowski: O metodologii badania ludobójstw na przykładzie zagadnień ekonomicznych
dr Błażej Popławski: Ludobójstwa w Kenii - pamięć i tożsamość
dr Katarzyna Starecka: Walka o przetrwanie. Podłoże japońskiej agresji w okresie wojny w Azji i na Pacyfiku 
Katarzyna Głąb: Dryfujące masy. Intersekcjonalność przemocy systemowej reżimu Suharto
Urszula Róg: Walka o dostęp do ziemi pomiędzy Hutu a Tutsi w świetle ekonomicznych uwarunkowań ludobójstwa w Rwandzie

Organizatorzy i partnerzy:

 

 

Seminarium jest wspólnym projektem Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka oraz Zakładu Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii UW. Partnerzy: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Fundacja na rzecz MDSM, Instytut Naukowy Bezpieczeństwa WSB w Chorzowie, 
Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie.

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Otwarta Rzeczpospolita