FACEBOOK...
MENU...
Stowarzyszenie Romów w Polsce
Stowarzyszenie Romów w Polsce powstało w 1992 r. Podstawowym zadaniem organizacji jest działanie na rzecz tworzenia warunków pełnego uczestnictwa Romów w życiu narodu polskiego. Wielowiekowe stereotypy utrwaliły w społeczeństwie większościowym negatywny obraz tej grupy. Dlatego w ramach funkcjonowania Stowarzyszenia Romów w Polsce prowadzona jest wielokierunkowa działalność, zmierzająca do poprawy sytuacji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej środowisk romskich.

www.stowarzyszenie.romowie.net
Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Fundacja Dialog-Pheniben