FACEBOOK...
MENU...

Podczas uroczystości w OIPC wręczyliśmy Nagrodę Nieobojętności dwóm niezwykłym kobietom: siostrze Małgorzacie Chmielewskiej i doktor Lucynie Marciniak.

Małgorzata Chmielewska została nagrodzona w kategorii „Postać”. Prezeska Fundacji „Domy Wspólnoty Chleb Życia” od wielu lat pomaga ludziom wykluczonym w powrocie do społeczności.. Stworzyła i prowadzi domy dla bezdomnych, dla chorych, dla samotnych matek oraz noclegownie dla kobiet i mężczyzn. Odważnym czynem i słowem staje zawsze po stronie słabszych, krzywdzonych, potrzebujących. Nie zawahała się tego zrobić także podczas ostatniego kryzysu uchodźczego na granicy Polski z Białorusią oraz dziś, kiedy trwa wojna w Ukrainie. 

Lucyna Marciniak otrzymała wyróżnienie w kategorii „Inspiracja”. Kierowniczka Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białowieży po ogłoszeniu stanu wyjątkowego na obszarze przygranicznym z Białorusią była tam jedynym lekarzem. Przy wsparciu nieobojętnych mieszkańców starała się wypełnić przymusową pustkę humanitarną powstałą w związku z niedopuszczeniem do specstrefy działaczy organizacji pomocowych. Wielokrotnie podkreślała, że „pomaga człowiekowi w potrzebie bez względu na to, kim jest" i jednoznacznie zachęcała do tego wszystkich rodaków.

 


Najnowsze w galerii...

 Maja Ostaszewska

Kategoria: POSTAĆ

Marzena Maj

Kategoria: INSPIRACJA 

Joanna Talewicz

NAGRODA SPECJALNA OIPC 

Partnerzy OIPC...
  • Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu