FACEBOOK...
MENU...
"Kolory Afryki" to projekt edukacyjny, który uczy dzieci wrażliwości na potrzeby innych, rozwija uczucie empatii i kształtuje pozytywną postawę wobec innych ludzi. Projekt ma rozbudzić w dzieciach ciekawość świata oraz poszerzyć ich wiedzę na temat życia w niektórych rejonach Afryki.

W jego ramach spotkaliśmy się z uczniami klas I-III ze SP 5 w Oświęcimiu. Aleksandra Bielska podczas warsztatów opowiedziała dzieciom m.in. bajkę z Beninu, której morał był prosty: kolory skóry mogą być różne ale ludzie i ich marzenia są wszędzie bardzo podobne...

Jednym z elementów projektu było spotkanie z Beatą Machul-Telus -laureatką Nagrody Nieobojętności OIPC.
Nagroda została przyznana za „działania na rzecz ochrony praw człowieka i obywatela, krzewienie idei wielokulturowości oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, a także za aktywne i przynoszące konkretne efekty wspieranie edukacji dzieci najbiedniejszych krajów Afryki Subsaharyjskiej: Beninu i Togo”. W uroczystości przekazania statuetki wziął udział Janusz Chwierut, prezydent Oświęcimia oraz uczniowie SP nr 9 w Oświęcimiu.

Przed południem odbyło się specjalne spotkanie z uczniami z SP nr 5, którzy za zgodą rodziców zrobili piękny gest wobec swoich rówieśników w Beninie. Zorganizowali zbiórkę szkolną na rzecz podopiecznych Fundacji EDU Afryka. Zebrali 362 zł. Pieniądze zostaną przekazane na zakup kredek i farb dla benińskich dzieci ze szkoły w Ewe Condji. Dziękujemy za pomoc w akcji Renacie Biesik-Myślewiec i Jadwidze Stańczyk z SP nr 5 oraz Dorocie Małysz z SP nr 9.

Edukację dzieci wsparli również uczestnicy konferencji "Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX i XXI wieku" przekazując 720 zł.

 

Do końca czerwca w MBP Galeria Książki będzie dostępna do zwiedzania wystawa prac plastycznych  przygotowanych przez dzieci z Beninu- podopiecznych fundacji Edu Afryka. 

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego