FACEBOOK...
MENU...
wiedzieć więcej

ZAPRASZAMY NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I BADACZYZapraszamy na pierwsze seminarium pod tytułem „Komparatystyczne studia nad ludobójstwem”. Poświęcone ono będzie ekonomicznemu wymiarowi ludobójstw. Interesują nas zarówno formy grabieży mienia ofiar, które sprawiały, że wielu zwykłych ludzi angażowało się w eksterminację, jak i makroekonomiczne uwarunkowania i skutki ludobójstw. Chodzi zatem zarówno o „złote żniwa”, jak i znaczenie kryzysu gospodarczego dla mobilizacji ludobójczej czy też transformację gospodarki wywołaną eksterminacją specjalistów i przedsiębiorców. Zależy nam na transdyscyplinarnym podejściu do przedmiotu, nie ograniczającym się do metodologii nauk ekonomicznych.Naszym celem jest stworzenie forum, które pozwoli badaczom ludobójstw i innych form zbiorowej przemocy wymieniać się wiedzą oraz prowadzić dyskusje na temat poszczególnych przypadków eksterminacji ludzi.

Studia nad ludobójstwem (genocide studies) mają silną pozycję wśród międzynarodowych badaczy, w Polsce jednak uprawiają je nieliczni naukowcy, często nie współpracując też ze sobą. Liczymy zatem, że oświęcimskie seminarium zainicjuje trwały dialog wśród badaczy, a także upowszechni wiedzę na ten temat wśród nauczycieli i edukatorów.

Seminarium jest wspólnym projektem Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka oraz Zakładu Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Partnerami są: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Instytut Naukowy Bezpieczeństwa SB w Chorzowie, Instytut Historii i Archiwistyki UP im. KEN w Krakowie, Fundacja na rzecz MDSM.ZGŁOSZENIA MOŻNA WYSYŁAĆ na e-mail: oipc@oipc.plPROGRAM

30 listopada (piątek)

15.30 – 16.45 dr hab. Lech Nijakowski: O metodologii badania ludobójstw na przykładzie zagadnień ekonomicznych

16.45 – 17.15 przerwa kawowa

17.15 – 18.30 dr Błażej Popławski: Ludobójstwa w Kenii - pamięć i tożsamość1 grudnia (sobota)

9.00 – 10.15 dr Katarzyna Starecka: Walka o przetrwanie. Podłoże japońskiej agresji w okresie wojny w Azji i na Pacyfiku

10.15 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 12.00 Katarzyna Głąb: Dryfujące masy. Intersekcjonalność przemocy systemowej reżimu Suharto

12.00 – 12.45 przerwa obiadowa

12.45 – 14.00 Urszula Róg: Walka o dostęp do ziemi pomiędzy Hutu a Tutsi w świetle ekonomicznych uwarunkowań ludobójstwa w RwandziePRELEGENTKI i PRELEGENCI

Katarzyna Marta GŁĄB – kulturoznawczyni i badaczka terenowa. Jej zainteresowania naukowe lokują się na styku studiów nad ludobójstwem, studiów nad pamięcią oraz studiów nad sprawiedliwością okresu przejściowego. Obecnie koncentruje swoją uwagę na Indonezji, gdzie prowadzi badania terenowe w kontekście zbrodni przeciwko ludzkości reżimu Suharto, a także obserwuje procesy rozliczania przeszłości i pojednania po upadku autorytarnego rządu. Członkini: Memory Studies Association, International Association of Genocide Scholars, Association for Asian Studies.dr hab. Lech M. NIJAKOWSKI – socjolog. Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Stały doradca Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP (od 2001 r.). Członek redakcji „Przeglądu Humanistycznego”, „Studiów Socjologiczno-Politycznych. Serii Nowej” oraz „Zdania”.dr Błażej POPŁAWSKI – socjolog i historyk (specjalizacja: historia gospodarcza) na Uniwersytecie Warszawskim, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, członek Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego, komentator przemian polityczno-ekonomicznych Globalnego Południa, recenzent literatur orientalnych; prowadzi blog www. afrykanista.plUrszula RÓG – politolożka, kulturoznawczyni. Absolwentka UJ, stypendystka Fundacji Kopernikańskiej. Zainteresowania badawcze: problematyka etniczności i jej wpływu na strukturę państwa i społeczeństwa, przemoc seksualna podczas konfliktów zbrojnych, ludobójstwo, procesy rekoncyliacyjne. Obszar badań: Rwandadr Katarzyna STARECKA, starszy wykładowca w Katedrze Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia z zakresu nowszej historii Japonii, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii rozliczeń wojennych, debaty nad rewizją pacyfistycznej konstytucji, edukacji.Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau