FACEBOOK...
MENU...

ZAPRASZAMY 

na SEMINARIUM DLA NAUCZYCIELI i EDUKATORÓW

Propaganda jako niebezpieczny instrument polityki

W trakcie seminarium będziemy dyskutować o propagandzie i języku nienawiści w Trzeciej Rzeszy i czasach stalinowskich oraz o mechanizmach propagandy, które obserwujemy współcześnie w świecie.
Mowa nienawiści wykorzystywana była i jest przez różne reżimy jako narzędzie propagandy. Za jej pośrednictwem łatwo jest wzbudzić w ludziach nienawiść do innych lub uzasadnić i usprawiedliwić zbrodnicze działania. Wiedza na temat sposobów oddziaływania na społeczeństwa jest kluczowa dla uświadomienia sobie zagrożeń, jakie niesie ze sobą propaganda.
Podstawą do dyskusji będą dwa filmy: „Wyzwolenie” i „Kampania w Polsce”. Wykład wprowadzający wygłosi znakomity historyk i politolog prof. Eugeniusz Cezary Król, który również skomentuje filmy.

Zgłoszenia można przesyłać do 5 listopada na adres: oipc@oipc.pl

Współorganizatorzy i partnerzy: Oświęcimski Instytut Praw Człowieka, Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, Fundacja na rzecz MDSM, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Miejsce seminarium: Biblioteka Galeria Książki w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B

PROGRAM SEMINARIUM
16 listopada / piątek /
17.00 – 18.00 prof. Eugeniusz Cezary Król (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną ASP w Warszawie): Propaganda jako instrument polityki państw totalitarnych

18.30 – 19.45 Projekcja filmu: „Kampania w Polsce” (Der Feldzug in Polen), 1940 z komentarzem kroczącym prof. E. C. Króla

17 listopada / sobota /
9.00 – 10.15 Projekcja filmu: „Wyzwolenie” (Oswobożdienije), 1940 z komentarzem kroczącym prof. E. C. Króla

10.45 – 12.15 dr Mikołaj Winiewski (Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW): Mowa nienawiści, mowa pogardy w Polsce

13.00 – 14.15 Monika Koszyńska (Muzeum POLIN): 
Warsztat: Niemile widziani. Skutki propagandy Marca ‘68

14.15 – 14.45 dr Alicja Bartuś (OIPC): Komparatystyka jako podstawa działań edukacyjnych


 

Kampania w Polsce (Der Feldzug in Polen), reż. Fritz Hippler, 1940 / 67 minut

Film propagandowy nakręcony w 1940 r. przez Fritza Hipplera, kierownika departamentu filmowego w Ministerstwie Propagandy Trzeciej Rzeszy.Opowiada on, z perspektywy niemieckiej propagandy, o hitlerowskiej inwazji na Polskę. Film wspierał główną tezę nazistów, że to Polska i jej zachodni sojusznicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wybuch wojny 

Wyzwolenie (Oswobożdienije), reż. Ołeksandr Dowżenko, 1940 / 61 minut

Reżyser filmu: Ołeksandr Dowżenko, obok Siergieja Eisensteina i Wsiewołoda Pudowkina, uważany jest za najwybitniejszego twórcę kina sowieckiego. Film opowiada o „wyzwalaniu Ukrainy spod władzy polskich panów”. Napaść na Polskę 17 września 1939 r. przedstawiona jest tam jako pomoc ZSRS dla uciskanym Ukraińcom, Białorusinom, Niemcom i Żydom. Obraz wpisuje się w kanon kina stalinowskiego. 


Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Otwarta Rzeczpospolita