FACEBOOK...
MENU...
Zbudować poezję po Auschwitz

Rok 2021 - Rokiem Tadeusza Różewicza

 

Dziękujemy za udział w spotkaniu z dr Małgorzatą Różewicz, która podzieliła się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat II wojny światowej, Holokaustu oraz poezji Tadeusza Różewicza. Wykład odbył się w ramach cyklu seminariów: „Pamięć przeszłości”.

 

Rok 2021 uchwałą Sejmu został ogłoszony Rokiem Tadeusza Różewicza. W uzasadnieniu napisano: "Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holokaustu, stworzył nowy język poezji. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka - bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. […]".

Tadeusz Różewicz pisał, że po doświadczeniach II wojny, niemożliwe było "uprawianie poezji takiej jak dawniej". Jego poezję nazywano "poezją ściśniętego gardła".
dr Małgorzata Różewicz jest filozofką i teatrolożką. Przez lata pracowała w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Jej wybór utworów Tadeusza Różewicza „Dwie strony medalu" został odznaczony Złotym Wawrzynem Olimpijskim w 2008 r.    

Najnowsze w galerii...
Partnerzy OIPC...
  • Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau